A Zalai 47-esek Zala vármegye haditetteit megidézve egy rekonstruált csatajelenettel állítottak dicső emléket a zalai 47-es honvédek emléke előtt a Zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztiválon szombaton és vasárnap.

 

1848 nyarától a Zala megyei Csáktornyai, Perlaki járás vegyes lakosú vidékén a császári határőrök horvátországi önkéntesek és osztrák katonatisztek segítségével az új magyar kormány és az éppen felálló új magyar állami berendezkedés ellen támadtak. Kegyetlenül pusztították a magyar falvakat, lakosságot. Raboltak, fosztogattak, lemészárolták a védtelen polgári lakosságot. A fiatal magyar állam nemzetőröket, majd honvédeket küldött a védtelen lakosság megóvása érdekében. A Gyika Jenő őrnagy vezette zászlóalj kapta a feladatot, hogy kiűzze Kanizsáról az ellenséget.

 

A csatabemutató ennek a tűzkeresztségnek állított méltó emléket.

 

A csatajelenet a Nagyszínpadon és környékén zajlott: a vásári forgatagba érkeztek az illír rablók egy áruló kém vezetésével. A színpad melletti katonai táborban az ott állomásozó honvédek hírt kaptak az eseményről, a lakosság védelmére siettek, kiverték a rablókat a településről.

 

A csatajelenet nagy sikert aratott a fesztiválozók körében, a különböző korhű egyenruhában felvonuló hadnemek - gyalogosok, honvéd vadászok, tüzérség - együttműködése, a csapatmozgások bemutatása narrátorok segítségével zajlott, hogy a közönség ne csak lássa, de meg is értse a szabadságharc harcászatát.

 

A csata megfelelő színvonalú megjelenítéséhez segítségünkre voltak a Budai 2-ik Honvédzászlóalj és 1-ső Hatfontos Gyalogüteg, a Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület, és a Komáromi 37. Honvédzászlóalj dunaalmási honvédvadászai hagyományőrzői. Az ellenséget a szombathelyi Fekete Sereg Hagyományőrző Csoport tagjai, és a Zalai Illír martalócok alkották. A sebesültek ellátásáról a Markotányos Nők Egylete gondoskodott.

 

Vivát Zala!